I. Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików "Cookies", służących realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika Serwisu.

II. Definicje

a) Operatorem w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest Albert Kowalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Projektowo - Usługowo - Reklamowa "2 Strefa" Albert Kowalewski, ul. Jarzębinowa 24/6, 15 -793 Białystok, NIP 542 - 272 - 14 - 34, REGON 200248188, adres mailowy: [email protected], posiadający zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej nr 82517, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

b) Cookies w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznaczają małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania informacji  na Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Identyfikacja "cookies" odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

c) Cookies Administratora w rozmieniu niniejszej Polityki prywatności oznaczają Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d) Cookies Zewnętrzne w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznaczają Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e) Serwis w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznacza: serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę (Operatora), działający w domenie https://2strefa.pl/ i jej subdomenach.

f) Urządzenie w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik Serwisu oznacza podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem, którego załącznik stanowi niniejsza polityka prywatności i przepisami prawa mogą być lub są świadczone przez Administratora usługi drogą elektroniczną lub z którym może być lub zostaje zawarta przez Administratora Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. Zbieranie informacji

1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu, jak również informacje o przechodzeniu Użytkownika na strony serwisu, jak również informacje o przechodzeniu Uzytkownika pomiędzy stronami Serwisu. Serwis gromadzi informacje o hasłach, według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.

2. Serwis gromadzi informacje techniczne, dotyczące korzystania z serwisu: adresy IP komputerów Użytkowników oraz nazwy hostów komputerów Użytkowników, żądanie sieciowe oraz data i godzina jego przesłania, ilość odsłon, wizyt unikalnych użytkowników, długość korzystania z serwisu, wykorzystywane przeglądarki www, język przeglądarki, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy, z których wystąpiło wejście do Serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto.

3. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika, opisanej w powyższych punktach, wykorzystuje mechanizm "Cookie".

IV. Pliki "Cookies" (ciasteczka) wykorzystywane są przez Serwis w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

V. Rodzaje plików Cookies stosowane przez Serwis

1. W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików "cookies": "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).

1.1. "Cookies sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przegladarki internetowej).

1.2. "Cookies stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym Uzytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

2. W serwisie stosowane są "Niezbędne" pliki "cookies", umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej serwisu, np. uwierzytelniające pliki "cookies" wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

3. W serwisie stosowane są pliki "cookies", służące do zapewnienia bezpieczeństwa, tj. w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

4. W serwisie stosowane są "wydajnościowe" pliki "cookies", umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

5. W serwisie stosowane są "funkcjonalne" pliki "cookies", umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W serwisie stosowane są "reklamowe" pliki "cookies", umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VI. Określanie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies przez Użytkownika Serwisu

1. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików "cookies" może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki lub systemu urządzenia, z którego korzysta, dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "Cookies", bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej lub systemu urządzenia).

2. Ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików "cookies" może utrudnić korzystanie z serwisu strony internetowej oraz może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności Serwisu.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć już zapisane w jego urządzeniu pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej lub urządzeniu.

4. W celu

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

2Strefa.pl